S6 casus – Amsterdam UMC: Hoe haal je het beste uit én je millennials én je organisatie?

Antje Stapert, Adviseur Loopbaan en Ontwikkeling & Eveline Goldhoorn, Manager polikliniek

Millennials: ze nemen zichzelf uiterst serieus, zijn talentvol, hebben veel energie en pakken innovaties handig en snel op. Met hun talenten en digitale vaardigheden dragen ze bij aan toekomstbestendige organisaties. Toch vinden deze jongeren niet vanzelfsprekend hun plek en draai in de organisatie. Ze lijken snel gedemotiveerd en als het ze niet zint, vertrekken ze. Onnodig verloop voor de organisatie en onnodig dwaalgedrag voor millennials. Wat zijn oplossingsrichtingen om hun talent voor zichzelf en de organisatie te benutten? 

Leerpunten deze sessie:

  • Wat is er nu zo specifiek aan millennials? 
  • Do’s en dont’s in de praktijk van werk en eigen vertaalslag. 
  • Brug  tussen generaties