S4 thema Meten: Visie op Verzuim data

Data over verzuim leidt tot de sleutel om uitval te voorkomen.

Suzan Kleijn en Michiel Blankvoort, elipsLife en De Verzuimeconoom

We kunnen heel veel leren van werknemers die uitvallen. Direct contact en uitgekiende beslisbomen om snel de juist stappen te zetten leidt tot veel inzicht en een sterke afname van pseudo verzuim. Daarnaast voorkomt het onnodige vertraging tijdens reintegratie. 15-25% verzuimreductie is hiermee goed realiseerbaar. Ook levert het een schat aan data op die de sleutel kan zijn tot voorkomen van verzuim. Meten is weten, ook bij verzuim!

Leerpunten deze sessie:

  • Optimale triage leidt tot voorkoming oneigenlijk verzuim
  • Verzuimdata is de sleutel tot voorkomen
  • DI zijn kan alleen als je data gebruikt om de juiste keuzes te maken