S24 Casus – VDR: Duurzaamheid en Vitaliteit binnen de bouw

Anton Stolte, HR manager bij VDR Bouwgroep B.V.

Duurzaamheid en Vitaliteit; succesvolle en innovatieve instrumenten binnen een middelgroot bouwbedrijf. Korte kennismaking met VDR als Bouwbedrijf, de organisatievorm; historie, cultuur, en visie op bouwen en werken.

Nexteria: project voor energieneutraal, circulair bouwen en duurzaam hergebruiken. De Kernwaarden: plezier, ambitie en verantwoordelijkheid. We willen de meest aantrekkelijke bouwwerkgever van de regio zijn.’ Continuïteit als leidend principe; hoe ziet dat er uit? Welke stijl van leidinggeven vraagt het? Hoe wordt dit bereikt? VDR Stichting; bestuur met zetels voor directie, timmerman en uitvoering. Fonds voor individuele situaties die ondersteuning vragen/verdienen. Winstdelingsregeling. Fonds Duurzame Inzetbaarheid. Soft Controls. Fysio-consulten. Faciliteiten: financieel advies, bemiddeling bij conflicten/dispuut, Keuze in reizen/overnachten. Sociaal jaarverslag, o.a. Ziekteverzuim: erg laag.