S23 Thema Vitaliteit: Verzuim & financiële problemen Herkent u de signalen?

Claudia Klokkemeijer, Budgetcoach en trainer

Uit onderzoek (bron: Zorg van de Zaak) komt naar voren dat financiële problemen op nummer 2 staat als meest voorkomende reden van verzuim. Financiële problemen veroorzaken stress wat weer zijn weerslag heeft op de rest van het functioneren.
In deze workshop gaan wij dieper in op de achtergrond van stress en de vicieuze cirkel. U krijgt handvatten aangereikt om de signalen van stress en financiële problemen vroegtijdig te herkennen en aan te pakken.

Leerdoelen deze sessie:

    • Wat is het gevolg van langdurige stress
    • Wat doet stress in een relatie met financiële problemen
    • Hoe kan je bovenstaande opnemen in het Arbobeleid