Logo cz 125

Kabinet Rutte II daagt HR-afdelingen op alle fronten uit

Meer hulp voor sociaal kwetsbare mensen, meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid en een open uitnodiging om mee te denken over thema’s als depressie en mantelzorg. Het kabinet Rutte II daagt werkgevers en HR-afdelingen nog eens flink uit in zijn laatste miljoenennota.

Nu de economie weer aantrekt, ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven. Het kabinet wil met name de situatie van kwetsbare groepen verbeteren, ofwel: mensen met een arbeidsbeperking, ouderen, mensen met een laag inkomen en chronisch zieken. Daarvoor is een omslag in denken nodig. Je kunt problemen beter voor zijn dan ze moeten oplossen.

Uitdaging 1: Help arbeidskrachten die het echt nodig hebben

Minister Asscher van Sociale Zaken vindt dat te veel mensen werkloos zijn en wil de komende jaren ‘ieders arbeidskansen vergroten’. Via de miljoenennota verzoekt hij werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen.

HR-afdelingen die een bijdrage willen leveren aan de maatschappelijke agenda, beleven dynamische tijden. Ze moeten overwegen om meer mensen uit sociaal zwakkere groepen een kans te geven. Met alle pluspunten en risico’s van dien. Als stimulans biedt het kabinet verschillende financiële regelingen, zoals loonkostenvoordeel, premiekortingen en een no-risk polis voor bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Wanneer medewerkers verstrikt raken in financiële kwesties, melden ze zich soms ziek, of vallen zelfs voor langere tijd uit.

Uitdaging 2: Maak werk van preventie, gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Meer aandacht voor preventie heeft ertoe bijgedragen dat het kabinet de zorgkosten beter onder controle heeft dan een aantal jaren geleden. Daarom blijft minister Schippers van Volksgezondheid inzetten op het voorkomen van beroepsgerelateerde ziekten en ongevallen. In 2017 met aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress en ongewenste omgangsvormen op het werk. Het kabinet wil verder dat werkgevers en hun personeel gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een goed werktijden- en verzuimbeleid realiseren.

Werkstress is een van de belangrijkste redenen van verzuim en uitval.

 

Uitdaging 3: Denk mee over thema’s als depressie en mantelzorg

In de zorg krijgen een aantal thema’s extra aandacht van het kabinet, waaronder: depressie en mantelzorg. De impact van deze volksziekten en de zorgzaamheid is groot. Ook voor werkgevers.

Depressie

Depressie is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Meer dan 800.000 mensen lijden eraan. Volgens het kabinet is het zelfs de belangrijkste reden voor een ziektemelding. Toch zijn depressie en andere psychische problemen vaak nog taboeonderwerpen. Via campagnes wil het kabinet depressies herkenbaar en bespreekbaar maken. Voor HR-professionals ligt hier een zinnige uitdaging. Samen met de leidinggevenden van het bedrijf kunnen ze depressie of andere psychische problemen vroegtijdig ter sprake brengen.

Mantelzorg

Nederland telt 4 miljoen mantelzorgers. Hun aantal groeit. Mede doordat er steeds meer mensen met dementie zijn. Werkgevers ondervinden daar de gevolgen van. Medewerkers melden zich vaker ziek of zijn tijdens hun werk geestelijk afwezig.

Binnen bedrijven is mantelzorg vaak nog onderbelicht. Het is leidinggevenden niet altijd duidelijk welke medewerkers voor een naaste of familielid zorgen. Om medewerkers een goede werk-privébalans te bieden of een soepele werktijdenregeling, moet HR weten wie mantelzorger is. In 2017 zal het kabinet zich meer richten op het werk en de huisvesting van mantelzorgers.

 

Conclusie

Nederland staat er goed voor. Maar er is nog veel te doen. In zijn laatste miljoenennota daagt het kabinet Rutte II HR-afdelingen op alle fronten uit. Hoe houden we met elkaar medewerkers gezond en vitaal? Wat hebben al die verschillende medewerkers nodig om duurzaam inzetbaar te zijn? Hoe gaat u om met depressie op de werkvloer? Hoe kunnen we werk en zorg effectief combineren?

 

Bron: CZ