Logo NL-FOP-vierkant

De Goede Praktijken Competitie: Gezond werk voor alle leeftijden!

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk organiseert iedere 2 jaar een goede praktijken competitie als onderdeel van de Europese campagne! In 2016 en 2017 is Duurzame Inzetbaarheid het campagnethema, en wordt er in 28 lidstaten campagne gevoerd. Vanuit Nederland voert het Nederlands Focal Point (TNO) de campagne uit in nauwe samenwerking met sociale partners en SZW (https://osha.europa.eu/nl).

Voor de competitie is het streven om prachtige toonaangevende voorbeelden vanuit Nederland te kunnen inzenden naar Europa. We zijn nog op zoek naar bedrijven met een innovatieve aanpak om nationaal – of internationaal – in de schijnwerpers te zetten. Tot nu toe heeft Nederland altijd een winnende inzending en daar gaan we dit jaar weer voor.

Wat kunt u winnen?
De competitie verloopt vergelijkbaar met het songfestival, er is een nationale competitie waar 1-2 inzendingen uit voort komen. Deze winnaar krijgen de kans om mee te doen met de Europese competitie. De twee winnaars van deze nationale finale krijgen €2000,- en een ticket naar Malta voor de Europese finale. De Europese finale is een grote award show waarbij de prijswinnaars veel persaandacht krijgen.

De procedure
Alle informatie om mee te kunnen doen aan de nationale competitie staat op www.arboineuropa.nl/goedepraktijken. Voor mogelijke indiening in Europa zullen we vanuit het Nederlands Focal Point u verder helpen om een zo goed mogelijke inzending richting Europa te sturen. De deadline voor het inzenden is woensdag 14 september.