S14 Thema Vitaliteit: Investeer in relaties en voorkom ziekteverzuim bij scheiding

Scheiden is een life-event en heeft een forse impact op iemands leven. Ook op de werkvloer zijn de gevolgen vaak zichtbaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat een werknemer tijdens een scheiding gemiddeld tweemaal zo vaak verzuimt. Bovendien krijgen gescheiden werknemers vaker een burn-out. Het doel van deze workshop is:  

  • Meer inzicht krijgen op wat werknemers in scheiding nodig hebben om verzuim te voorkomen.
  • Bewustwording creëren dat werkgevers van betekenis kunnen zijn voor werknemers in scheiding.